SKADEFÖREBYGGANDE - Snöskottning

Skotta Säkert är ett bra exempel på skadeförebyggande arbete där Plåt & Ventföretagen förändrat skadeläget vid snöskottning av tak. Genom utbildning och krav i försäkringsvillkoren har person och egendomsskador minskat markant.

Läs mer under www.skottasakert.se

Under fliken villkor hittar ni de säkerhetsföreskrifter som gäller för fullgott försäkringsskydd.