SKADEFÖREBYGGANDE - Väderskydd

Ni som arbetar med känsligt material utomhus ex. trävirke, takarbeten m.m. ska väderskydda dessa när ni lämnar arbetsplatsen. Det räcker inte med att täcka materialet/taket med lättviktspressar utan tungviktspressar ska alltid användas.


Utdrag ur Säkerhetsföreskrifter

* Öppna ytor och oskyddade takgenomföringar ska alltid täckas då arbetsplatsen lämnas så att skada inte uppkommer på grund av regn, hagel, snö eller blåst. Gäller även vid kortare raster. Täckning med lättviktspresenning är inte tillräckligt som väderskydd.
* För att säkerställa att papp inte blåser bort ska ribbor/läkt skruvas varje 120 cm. Hålen ska tätas efteråt. Papp ska inte genomspikas för detta syfte trots montageanvisning.
* Då materialet YAP2200 med frilagd kant ska appliceras, ska den värmas med varmluft vid montage då utetemperaturen är under 10 grader C.
* Tänk på att alltid skriv avtal med beställaren samt dokumentera före, under och efter arbetet, för mer information se fullständiga villkor

umbrella